Ju jutsu

Ju jutsu on äärimmäisen iäkäs, Japanista peräisin oleva taistelulaji jonka kulmakivenä on voiman sijaan tekniikka. Jujutsun nimi onkin suomeksi käännettynä kuta kuinkin joustava tekniikka. Nimeä ju jutsu voidaan myös tavata kirjoitettuna eri tavoin, mikä johtuu erilaisista käännösjärjestelmistä. Nimellä ei kuitenkaan ole väliä, onhan kyseessä sama laji.

Ju jutsun historian juuret ulottuvat kauas. Sitä voidaan jäljittää lähes kaksi tuhatta vuotta taakse päin, mutta perinteikkään ju jutsun kulta-aikaa oli 1300-1800 luvun Japani, sillä se oli samuraiden taistelutaktiikka. Kun samurain ase riistettiin, hänellä täytyi olla keino puolustaa itseään tai saada vastapuoli vangiksi. Tuolloin oli myös alueita, joissa aseet oli kielletty.

Vielä 1600-luvulla oli kymmenittäin tai peräti sadoittain erilaisia koulukuntia. Niiden oppi oli salattua tietoa ja ainoastaan harvoille suvuille tarjottiin niissä opetusta. Tästä johtuu se, että jotkin koulukunnat tulivat erikoistumaan ju jutsun eri alueisiin, kuten heittoon, potku- ja lyöntitaktiikkaan, lukkoihin tai aseettomaan taisteluun.

Ju jutsu Edo-kauden loputtua

Kun 1600 –luvun alussa alkunsa saanut Edo –kausi tuli päätökseensä 1860 –luvun vallankumouksessa, Japanin yhteiskuntajärjestelmä heitti häränpyllyä. Tuolloin samurailta riistettiin oikeudet ja aseiden, kuten miekoiden kanto kiellettiin. Monet ikivanhat ju jutsu-haarat katosivat, mutta osa niistä selvisi. Ju jutsu myös vaikutti myönteisesti monen uuden budo-lajin syntyyn tuona aikana. Muun muassa rauhaa rakastava Aikido syntyi tuolloin vanhojen taistelutaitojen inspiroimana. Syntyi myös Judo, joka mahdollisti kilpailemisen vastustajaa vahingoittamatta.

Samurai -luokka hajosi – mikä oli ju jutsun kohtalo?

1800 – 1900 lukujen taitetta kutsuttiin Meiji –kaudeksi. Tuolloin Japanissa koitti modernisoitumisen sekä teollistumisen aikakausi. Maa oli ollut eristyksissä yli kaksi vuosisataa ja tuona aikana ulkomaalaisia alkoi ensimmäistä kertaa aikoihin saapumaan maahan. Kun samurai –luokka hajosi, tavalliselle kansalle myönnettiin ensimmäistä kertaa lupa harjoittaa muinaisia taistelulajeja ja ennen 1900-luvun alkua pääsivät turistitkin harjoittelemaan ju jutsua. Ju jutsu lähti näin leviämään matkailijoiden mukana muualle maailmaan ensimmäistä kertaa koskaan.

Sota-aika jättää jälkensä myös ju jutsuun

Maailmansotien loppuessa ju jutsun kohtasi muiden kamppailulajien tapaan uuden käännekohdan historiassaan, kun Japanin maassa koettiin jälleen suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Miehityksen aikaan kamppailulajit kiellettiin väliaikaisesti kokonaan, koska liittoutuneet pitivät niitä sotavalmisteluina, jota ju jutsu ei tietenkään ollut. Viisi pitkää vuotta kului kunnes epäilykset lajia kohtaan hälveni ja kiellot poistettiin, jolloin koulut pystyivät jälleen avaamaan ovensa. Aika kului, ja hiljalleen ju jutsu synnytti uuaia suuntauksia ja koulukuntia ulkomaalaisten käsissä. Ju jutsu on todellakin jättänyt huomattavan jäljen kaikkien itsepuolustuslajien historiaan.

Nykyajan ju jutsu on saanut muotonsa yhteiskunnan ja lakien kehittyessä. Laji on muuttunut taistelulajista harrastukseksi, toisille se on kohottamassa kuntoa ja toiset kilpailevat. Jotkut käyttävät sitä itsepuolustukseen, sillä lajia on voitu soveltaa tähän käyttötarkoitukseen sopivaksi. Myös jotkin vanhat ju jutsu traditiot ovat yhä voimissaan ja niitä vaalitaan tulevia sukupolvia varten.